Vòng tay bè bạn

Xin giới thiệu với các bạn Nhóm hoạt động cồng đồng “VÒNG TAY BÈ BẠN”

Vòng tay bè bạn là một tổ chức gồm những thanh niên nhiệt huyết và có trách nhiệm tập hợp nhau nguyện cùng phấn đấu trau dồi bản thân, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn và góp sức xây dựng một cộng đồng tốt đẹp hơn.

Vòng tay bè bạn hoạt động trên nguyên tắc tình nguyện và phi lợi nhuận. Hoạt động của chúng tôi là tổ chức thực hiện các dự án phát triển bền vững và cả các hoạt động cụ thể nhằm giúp đỡ trực tiếp những người có hoàn cảnh khó khăn hoặc kêu gọi, nâng cao nhận thức của cộng đồng với họ. Ngoài ra, Vòng tay bè bạn cũng tổ chức các chương trình nâng cao năng lực với những buổi tập huấn hoặc trao đổi hàng tuần cho thành viên, các tổ chức đối tác và các bạn trẻ khác có quan tâm.

TẦM NHÌN: Một thế hệ trẻ Việt Nam với năng lực và ý chí sẵn sàng hoạt động vì lợi ích và sự phát triển của cộng đồng

SỨ MỆNH

* Công tác cộng đồng: tiến hành những hoạt động phát triển cộng đồng, trong đó có chú ý đối tượng là thanh niên và trẻ em
* Phát triển bản thân: từng thành viên của Vòng tay bè bạn có hoài bão phát triển bản thân, phấn đấu trang bị cho mình và các thành viên khác năng lực và kỹ năng cần thiết để cùng hợp tác phát triển cộng đồng
* Mở rộng mô hình: đẩy mạnh liên kết với các tổ chức khác, đặc biệt là những tổ chức làm việc trong lĩnh vực cộng đồng, từ thiện và tình nguyện để học hỏi, hợp tác và cùng đóng góp cho lợi ích chung

VĂN HOÁ (chi tiết)

* Văn hoá “giúp đỡ và chia sẻ”
* Văn hoá “bàn tròn”
* Văn hoá “bạn bè”
* Văn hoá “trách nhiệm và cam kết”
* Văn hoá “vui nhộn và sáng tạo”