Amsterdam không chỉ có Phố Đèn Đỏ

..mà còn là thủ đô xe đạp của Châu Âu.

Advertisements