Không! Chúng ta sẽ không mắc những sai lầm như họ!

HNX: Xem những bức ảnh dưới mà rợn, mà thương. Chúng ta đi sau và học hỏi những điều hay từ họ, nhưng nhất định không thể mắc những lỗi họ đã mắc.

pollution_in_china_01

pollution_in_china_02

pollution_in_china_03

pollution_in_china_04

pollution_in_china_05

pollution_in_china_06

pollution_in_china_07

pollution_in_china_09

pollution_in_china_10

pollution_in_china_11

pollution_in_china_14

pollution_in_china_16

pollution_in_china_18

manila

Manila

citarum_pollution_phiChau

Châu Phi

pollution_in_china_21

pollution_in_china_27

pollution_in_china_24

pollution_in_china_32

pollution_in_china_29

pollution_in_china_33

river in Indonesia

Sông ở Indonesia

pollution_in_china_35

*Những bức ảnh không chú thích chụp ở TQ.

haiz21